ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Chalkboard Drawings

Τετάρτη  

Δημοτικό :

 α1-α2: 14.00-15.30

β1-β2: 15.45-17.15

 γ1-γ2: 14.00 -15.30 

Γυμνάσιο :

15.45-17.15

Σάββατο

Νηπιαγωγείο

09:30-11:45

Δημοτικό :  

α1-α2-β1: 10.00-11.30

β2-γ1-γ2:11.45-13.15

Γυμνάσιο:

13.30-15.30

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ